خبر

سیمرغ؛ رویداد بزرگ خانواده‌ی فاخر

سیمرغ؛ رویداد بزرگ خانواده‌ی فاخر

سیمرغ نمایشگاهی دیجیتال برای معرفی ظرفیت‌های درونی خانواده‌ی هلدینگ فاخر در اکوسیستم پست و لجستیک و تجارت الکترونیکی بود که 1399 توسط اکتیران+ برگزار شد. این رویداد در آستانه‌ی همگراتر شدن شرکت‌های خانواده‌ی فاخر در قالب یک شبکه، از آغاز راهی تازه در سنعت پست و لجستیک خبر می‌داد. خانواده‌ی پیشروی فاخر قصد داشت تا از الگوی کسب‌وکار شبکه‌ای در این صنعت رونمایی کند و سیمرغ فاز نخست این پروژه‌ی بزرگ با حضور اعضای این خانواده بود. رویداد سیمرغ با حضور چهارده شرکت از مجموعه‌ی شرکت‌های تابعه‌ی هلدینگ فاخر در آذر ماه سال 1399 برگزار شد.